ΑΦΟΡΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ

Απασχόληση Μηχανικών σε Καινοτομικές Τεχνολογίες Διαδικτύου

Επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης και επαγγελματικής υποστήριξης για νέους άνεργους ή ελεύθερους επαγγελματίες μηχανικούς που ζουν ή εργάζονται στην Αθήνα, στα πλαίσια του ΤΟΠΣΑ Περιφέρειας Αττικής.

Η τεχνική κατάρτιση αφορά Υπηρεσίες Διαδικτύου με χρήση Γεωχωρικών δεδομένων (WEB-GIS) και συναφείς διαδικτυακές εφαρμογές αλλά συνδυάζεται με συμβουλευτική και υποστήριξη σε μεγάλου εύρους επιχειρηματικά και επαγγελματικά θέματα. Στόχος μας είναι η απασχόληση των συμμετεχόντων πάνω στο καινοτομικό αντικείμενο πριν τελειώσει το πρόγραμμα!

* Οι συμβουλευτικές συνεδρίες αναμένεται να ξεκινήσουν στα μέσα Ιουνίου